Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 20 września 2019 r. o godzinie 11.00 w sali 114B (Budynek B) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Gabriela Hadada

na temat: „The Impact of Emotional Marketing Messages on Purchasing Behavior of Consumers Living in Insecure Areas”
                „Wpływ komunikatów marketingowych związanych z emocjami na zachowania zakupowe konsumentów mieszkających na                          obszarach zagrożonych”

Promotor: prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
                Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Promotor pomocniczy: dr Anna Rogala
                                     Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                     Katedra Strategii Marketingowych

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk
                     Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

                    dr hab. Katarzyna Bilińska - Reformat, prof. nadzw. UEK
                    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                    Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

                   dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US
                   Uniwersytet Szczeciński
                   Instytut Zarządzania i Marketingu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                       Dziekan
            Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP