Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 19 września 2019 r. o godzinie 12.00 w sali 308A (Budynek Główny) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. Gaia Guersteina

na temat: „ Impact of football fans`attitudes on their sport market related behaviours”
                „Wpływ postaw kibiców piłki nożnej na ich zachowania konsumenckie”

Promotor:    dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP
                    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                    Katedra Badań Rynku i Usług

Promotor pomocniczy:   dr Anna Rogala
                                        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                        Katedra Strategii Marketingowych

Recenzenci:    dr hab. Edyta Rudawska, prof. nadzw. US
                         Uniwersytet Szczeciński
                         Instytut Zarządzania i Marketingu

                         dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. nadzw. UE
                         Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
                         Katedra Badań Marketingowych

                         dr hab. Robert Wolny, prof. nadzw. UEK
                         Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                         Katedra Rynku i Konsumpcji
 
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                              Dziekan
                  Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP