Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 23 września 2019 r. o godzinie 9.00 w sali 236A (Budynek Główny) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr. inż. Wiktora Żuchowskiego

na temat: „Ekonomiczne uwarunkowania implementacji technologii środowiskowych w gospodarce magazynowej”.
                „Economic conditions of environmental technologies implementation in the warehouse management”

Promotor:           dr hab. Jan Długosz
                           Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Recenzenci:      prof. dr hab. inż. Józef Jan Frąś, prof. nadzw. PP
                           Politechnika Poznańska
                           Katedra Nauk Ekonomicznych

                           prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. zw. UEK
                           Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
                           Katedra Logistyki Społecznej

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                             Dziekan
                  Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP