Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 17 września 2019 r. o godzinie 11.00 w sali 114B (Budynek B) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Justyny Kozłowskiej

na temat: „Doświadczenia zakupowe jako element kształtowania zaufania klientów do przedsiębiorstw handlu elektronicznego”.                                 „Shopping experience as an element of shaping customer confidence in e-commerce enterprises”

Promotor:      dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. nadzw. UEP
                      Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                      Katedra Handlu i Marketingu

Promotor pomocniczy:    dr Marcin Lewicki
                                        Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                        Katedra Handlu i Marketingu

Recenzenci:  prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska
                      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
                      Katedra Badań Zachowań Konsumentów

                     dr hab. Monika Boguszewicz – Kreft, prof. nadzw. WSWB
                     Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
                     Katedra Marketingu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                              Dziekan
                   Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP