Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że dnia 18 września 2019 r. o godzinie 11.00 w sali 236A (Budynek Główny) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Pauli Pietrak

na temat: „Determinanty konkurencyjności na rynku usług coachingowych”.
                „Determinants of competitiveness in the coaching market”

Promotor:       dr hab. Lilianna Nowak
                       Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                       Katedra Strategii Marketingowych


Recenzenci:   prof. dr hab. Henryk Mruk
                        Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

                        prof. zw. dr hab. Aniela Styś
                        Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                            Dziekan
                 Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP