Programy kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia