Uczymy już od 34 549 dni
Programy kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia