Uczymy już od 34 958 dni
Programy kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia stacjonarne pierwszego stopnia