Materiały z dnii adaptacyjnych dla studentów drugiego stopnia

Prezentacja specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu