Prof. dr hab. Hans-Georg Petersen jest specjalistą w zakresie finansów i opodatkowania. Kierował Katedrą Finansów na Universität Potsdam, a wcześniej na Universität Gießen/Niemcy oraz Universität Linz/Austria. Prowadził badania w Niemieckim Instytucie Badań nad Gospodarką (DIW Berlin), a także kierował licznymi projektami badawczymi i doradczymi w Niemczech i wielu innych krajach (m. in. Australii, Polsce, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze, Liechtensteinie, Gruzji, Armenii, państwach Afryki Wschodniej). Pełnił funkcję profesora wizytującego na uniwersytetach Wisconsin/Milwaukee w USA, w Jenie, Lipsku, Atenach, Sydney, Canberrze, Kairze, Moskwie, Ułan Bator, Belgradzie, Tbilisi, Montpellier, Łodzi. Jest autorem 25 monografii i ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. 

Więcej informacji o działalności naukowej i dydaktycznej Prof. H.-G. Petersena można znaleźć na stronach:  www.profpetersen.de, repec.org i www.researchgate.net.