12 października 2018 r.

 godz. 11.00

 16 listopada 2018 r.

 godz. 11.00

 14 grudnia 2018 r.

 godz. 11.00

 11 stycznia 2019 r. 

 godz. 12.00

 08 lutego 2019 r.

 godz. 11.00

 08 marca 2019 r.

 godz. 11.00

 12 kwietnia 2019 r.

 godz. 11.00

 17 maja 2019 r.

 godz. 11.00

 14 czerwca 2019 r.

 godz. 11.00

 05 lipca 2019 r godz. 11.00

            

Posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania odbywać się będą w sali 111A