Komunikaty Kanclerza

Komunikat 1/2009

dotyczący potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń pracowników poprzez listę płac