Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 1/2014

w sprawie:     terminów składania zapotrzebowań ze środków innych niż ogólnouczelniane na dostawy realizowane przez Dział ds. Aparatury w 2014 roku z nowo uruchomionych badań i projektów nie ujętych w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień

Pliki do pobrania