Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 2/2015

w sprawie: terminów składania zapotrzebowań ze środków innych niż ogólnouczelniane na dostawy realizowane przez Dział ds. Aparatury w 2015 roku z nowo uruchomionych badań i projektów nie ujętych w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień