Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 3/2016

w sprawie: terminów składania zapotrzebowań realizowanych przez Dział ds. Aparatury w 2016 roku z nowo uruchomionych badań i projektów nie ujętych w planie rzeczowo-finansowym i planie zamówień, a finansowanych ze środków innych niż ogólnouczelniane