Komunikaty Kanclerza

Komunikat nr 5/2016

w sprawie: pokoju dla emerytowanych profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu