Komunikaty Rektora

Komunikat nr 1/2014

dotyczący: umów zlecenia oraz o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu