Komunikaty Rektora

Komunikat nr 11/2011

w sprawie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2012