Komunikaty Rektora

Komunikat nr 12/2013

w sprawie szczegółowych kryteriów ubiegania się kandydatów na studia, studentów i doktorantów o stypendia o charakterze socjalnym na rok akademicki 2013/2014 wraz z wzorami formularzy