Komunikaty Rektora

Komunikat nr 12/2014

dotyczący umów zlecenia zawieranych z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu