Komunikaty Rektora

Komunikat nr 12/2015

w sprawie: zasad ubiegania się kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o przyznanie miejsca w domu studenckim UEP w roku akademickim 2015/2016