Komunikaty Rektora

Komunikat nr 13/2016

w sprawie: oddania do użytkowania modułu elektronicznego formularza zgłoszeniowego projektu oraz jego wyniku stanowiącego integralną część „rejestru projektów”