Komunikaty Rektora

Komunikat nr 18/2016

w sprawie: kontrasygnowania umów zlecenia, o dzieło oraz o świadczenie usług zawieranych przez Uczelnię z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej