Komunikaty Rektora

Komunikat nr 2/2008

dotyczący podjęcia dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza AEP oraz prowadzenia działalności gospodarczej