Komunikaty Rektora

Komunikat nr 2/2011

w sprawie płatnych urlopów naukowych dla nauczycieli akademickich przygotowujących rozprawę habilitacyjną oraz stypendiów habilitacyjnych w świetle zmian ustaw o szkolnictwie wyższym