Komunikaty Rektora

Komunikat nr 2/2016

w sprawie: zasad podlegania ubezpieczeniu z tytułu umowy zlecenia