Komunikaty Rektora

Komunikat nr 3/2010

w sprawie sprostowania błędu zaistniałego w opublikowanym tekście Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uchwalonym przez Senat Uczelni w dniu 9 lipca 2009 roku, wydanym w formie książkowej oraz zamieszczonym na stronie internetowej UEP