Komunikaty Rektora

Komunikat nr 3/2013

w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt