Komunikaty Rektora

Komunikat nr 4/2009

w sprawie  P O R O Z U M I E N I A  między Związkami Zawodowymi działającymi w Uczelni a Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zawartego w dniu 21 lipca 2009 roku
dotyczącego zasad podziału dodatkowej dotacji stacjonarnej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2009 roku