Komunikaty Rektora

Komunikat nr 4/2011

w sprawie zmiany zasad podejmowania i kontynuowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy poza UEP oraz prowadzenia działalności gospodarczej, wchodzących w życie od dnia 01 października 2011 r