Komunikaty Rektora

Komunikat nr 5/2008

dotyczący pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2009