Komunikaty Rektora

Komunikat nr 5/2014

w sprawie: szczegółowych kryteriów ubiegania się przez studentów Wydziału Towaroznawstwa, przyjętych na studia od semestru letniego roku akademickiego 2013/2014, o stypendia o charakterze socjalnym wraz z wzorami formularzy na okres od 1 marca 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku