Komunikaty Rektora

Komunikat nr 5/2016

w sprawie: opracowywania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na 2016 rok