Komunikaty Rektora

Komunikat nr 9/2009

w sprawie P O R O Z U M I E N I A między Związkami Zawodowymi działającymi w Uczelni a Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zawartego w dniu 10 listopada 2009 roku dotyczącego podziału dodatkowej dotacji stacjonarnej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od października 2009 roku