Komunikaty Rektora

Komunikat nr 9/2010

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu