Komunikaty Rektora

Komunikat Rektora nr 4/2012

w sprawie wysokości opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, obowiązującej w roku akademickim 2012/2013 studentów III roku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu