Uczymy już od 34 750 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie Kanclerza nr 2/2012

w sprawie powołania składu Komisji Wyceny Przedmiotów Niepełnowartościowych