Uczymy już od 35 003 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 1/2009

w sprawie powołania Komisji Wyceny Środków Trwałych i Aparatury Badawczej