Uczymy już od 34 750 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 2/2011

w sprawie powołania składu Komisji Wyceny Przedmiotów Niepełnowartościowych