Uczymy już od 34 750 dni
Zarządzenia Kanclerza

Zarządzenie nr 2/2016

w sprawie: powołania Komisji Wyceny Składników Majątkowych