Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 1/St.Pod./2016

w sprawie:powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli