Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 100/St.Pod./2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 80/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 15 września 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Accounting in English"