Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 103/St.Pod./2013

w sprawie zmiany kierownika oraz zastępcy kierownika czternastej edycji Studiów Podyplomowych "Biznes Międzynarodowy"