Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 104/St.Pod./2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Marketing"