Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 105/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 63/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 1 lipca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"