Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 106/St.Pod./2013

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Efektywny Przywódca Banku Spółdzielczego"