Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 107/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 66/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 1 lipca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Zaawansowana rachunkowość finansowa"