Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 108/St.Pod./2013

w sprawie zmiany kierownika ósmej edycji Studiów Podyplomowych "Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej"