Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 108/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 61/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu piątej edycji Studiów Podyplomowych "Rachunkowość" z miejscem prowadzenia zajęć w Koszalinie