Uczymy już od 34 578 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 109/St.Pod./2014

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 81/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 15 września 2014 roku o powołaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Zarządzanie ryzykiem"