Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 11/St.Pod./2012

w sprawie prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i podatki”